Jak CWDM optymalizuje koszty rozbudowy sieci?

6 lutego 2024
#FCAteam

Zapotrzebowanie na pasmo wzrasta z dnia na dzień. Ogrom danych jakie codziennie przesyłane są w sieci zmusza jej administratorów do ciągłego udoskonalania infrastruktury pod kątem niezawodności, wydajności i przepustowości. 


Coraz częściej elastyczność, automatyzacja i bezpieczeństwo stają się cechami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sieci. Równie często, klienci dostrzegają wady związane z jej obecną strukturą, zwłaszcza gdy pojawiają się opóźnienia w transmisji, awarie lub zatory, wynikające z ograniczonej pojemności.


To z kolei rodzi potrzebę modyfikacji, rozbudowy lub dzierżawy kolejnych kanałów optycznych. Jednak związane są z tym ogromne koszty. Czy można im zapobiec? 

Odpowiedź brzmi: tak!


Przyjrzyjmy się poniższemu Case study o tym, jak operator telekomunikacyjny w optymalny sposób zwiększył możliwości transmisyjne swojej sieci.

 

Problem: Ograniczona przepustowość łącza

Istniejące już pasmo nie jest wystarczalne. Popyt na usługi wzrasta, przychodzą nowi Klienci, a obecni dostrzegają pogarszająca się jakość. To już pewne: sieć wymaga udoskonalenia, jednak ilość środków pieniężnych jest ograniczona.


Co teraz? Pojawia się wyzwanie: zbudować lub zmodyfikować sieć w taki sposób, by przesyłała ona jak najwięcej danych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Ale to nie wszystko! Aby uniknąć podobnego problemu w przyszłości, już teraz należy zadbać o jej elastyczność.


Rozwiązanie: Wdrożenie CWDM

Technologia CWDM zwiększa przepustowość sieci, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z jej rozbudową. Pozwala ona na wielokrotne zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącego włókna światłowodowego oraz stworzenie wysoce niezawodnej i transparentnej sieci transportowej.


CWDM ze względu na swoją cenę i funkcje, jakie spełnia, wdrażany jest w projektach, w których koszt odgrywa ważną rolę, a dostawca usług posiada ograniczoną liczbę włókien światłowodowych.


Cel wdrożenia CWDM:
 • Kilkunastokrotne zwiększenie możliwości transmisyjnych sieci 
 • Optymalizacja kosztów związanych z modyfikacją sieci
 • Zapewnienie łatwego połączenia z obecnie wykorzystywanymi urządzeniami w sieci
 • Umożliwienie transparentnego przesyłu danych dla każdego rodzaju sygnału
 • Uruchomienie transmisji dla nowych/potencjalnych abonentów i zwiększenie przychodów operatora
 • Przygotowanie sieci do rozbudowy o kolejne kanały optyczne w przyszłości

Działania: Jakie kroki podjęliśmy?

Wdrożenie nowej technologii u Klienta, wymagało podjęcia odpowiednich działań.

 1. Zebranie danych dotyczących infrastruktury Klienta, aby odpowiednio przygotować ofertę techniczną.
 2. Przygotowanie dla Klienta kilku wariantów oferty w celu wizualizacji kosztów systemu odpowiadającego na jego aktualne i przyszłe potrzeby.
 3. Stworzenie zestawu dobrych praktyk i wskazówek ułatwiających wdrożenie i utrzymanie systemu.
 4. Wsparcie techniczne dla Klienta podczas współpracy – obsługa posprzedażowa.
 5. Weryfikacja poprawności działania systemu.

Efekty? Zniewalające!
 • Jedynie 7 dni na wdrożenie rozwiązania CWDM bez potrzeby dodatkowych szkoleń pracowników
 • 16-krotne zwiększenie możliwości transmisyjnych sieci
 • 40 000 zł oszczędności związanych z modyfikacją sieci w stosunku do średnich kosztów dzierżawy 16 włókien na odcinku 10 km w skali roku
 • 50 000 zł oszczędności związanych z modyfikacją sieci w stosunku do budowy kabla w istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej
 • 350 000 zł oszczędności związanych z modyfikacją sieci w stosunku do budowy sieci od zera

 


Przytoczone Case study, jest idealnym przykładem obrazującym, jak technologia CWDM może pomóc w optymalizacji kosztów rozbudowy sieci.


Planujesz modernizację swojej infrastruktury telekomunikacyjnej, jednak martwią Cię nakłady związane z tym przedsięwzięciem?


Skontaktuj się z nami!