Jak operator telekomunikacyjny w optymalny sposób zwiększył możliwości transmisyjne swojej sieci?

5 kwietnia 2022
#FCAteam
Od początku. Z jakimi wyzwaniami mierzy się obecnie rynek? 

Zapotrzebowanie na pasmo wzrasta z dnia na dzień. Konsumpcja coraz to większej ilości danych jest skutkiem zarówno wciąż utrzymującej się pracy zdalnej, jak również cyfryzacji, która w ostatnich latach mocno przyspieszyła, obejmując każdy sektor gospodarki. Do tego dochodzą również zmiany organizacyjne, globalizacja, otwieranie coraz to nowych oddziałów w kraju i za granicą. Ogrom danych jakie codziennie przesyłane są w sieci zmusza jej administratorów do ciągłego udoskonalania infrastruktury pod kątem niezawodności, wydajności i przepustowości. Coraz częściej elastyczność, automatyzacja i bezpieczeństwo stają się cechami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania firmowej sieci. Równie często, klienci dostrzegają wady związane z obecną strukturą sieci, zwłaszcza gdy pojawiają się opóźnienia w transmisji, awarie lub zatory, wynikające z jej ograniczonej pojemności. To z kolei rodzi potrzebę modyfikacji, rozbudowy lub dzierżawy kolejnych kanałów optycznych. Jednak związane są z tym ogromne koszty. Czy można im zapobiec? Odpowiedź brzmi: tak! 

 

Problem: ograniczona przepustowość łącza

Istniejące już pasmo nie jest wystarczalne. Popyt na usługi wzrasta, przychodzą nowi Klienci a obecni dostrzegają pogarszająca się jakość sieci. To już pewne: sieć wymaga udoskonalenia, a ilość środków pieniężnych jest ograniczona. Co teraz? Pozostaje jedno: zbudować lub zmodyfikować sieć w taki sposób, by przesyłała ona jak najwięcej danych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Ale to nie wszystko! Aby uniknąć podobnego problemu w przyszłości, już teraz należy zadbać o jej elastyczność.

 

Rozwiązanie: wdrożenie CWDM

Technologia CWDM zwiększa przepustowość sieci, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z jej rozbudową. Pozwala ona na wielokrotne zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącego włókna światłowodowego oraz stworzenie wysoce niezawodnej i transparentnej sieci transportowej. 


CWDM ze względu na swoją cenę i funkcje, jakie spełnia, wdrażany jest w projektach, w których koszt odgrywa ważną rolę oraz dostawca usług posiada ograniczoną liczbę włókien światłowodowych.

 

Jaki był cel wdrożenia CWDM?
  • Zwiększenie przepustowości sieci do kilkunastu razy.  
  • Optymalizacja kosztów związanych z modyfikacją sieci.
  • Zapewnienie łatwego połączenia z obecnie wykorzystywanymi  urządzeniami w sieci.  
  • Umożliwienie transparentnego przesyłu danych dla każdego rodzaju sygnału.  
  • Uruchomienie transmisji dla nowych/potencjalnych abonentów i zwiększenie przychodów operatora.
  • Przygotowanie sieci do rozbudowy o kolejne kanały optyczne w przyszłości (pay as you grow).  

 

Jakie kroki podjęliśmy?

Jaki był efekt podjętych działań?

 
Zobacz, jak wygląda sieć z wykorzystaniem CWDM
Zobacz, jakie produkty zostały wykorzystane we wdrożeniu CWDM u Klienta

 

Jedno rozwiązanie, wiele korzyści

 
Poznaj portfolio produktowe FCA z zakresu CWDM/DWDM

 

Adam Budkowski
Presales
Bio:

W FCA Adam specjalizuje się w rozwiązaniach zwielokrotnienia falowego xWDM. Swoją wiedzę gromadził zarówno teoretycznie podczas studiów, jak i praktycznie: pracując po stronie operatora telekomunikacyjnego. Dzięki temu dziś jest w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów i dopasować odpowiednie rozwiązania do ich potrzeb.

Chcesz porozmawiać z nami o CWDM?

Skontaktuj się z nami, jeśli i Ty chciałbyś rozwinąć swoją sieć, bez ponoszenia wysokich kosztów.