Pierwsze w Polsce wdrożenie monitoringu włókien w energetyce

19 maja 2021
#FCAteam

Diagnoza problemu:

Diagnoza stanu fizycznego sieci światłowodowych klienta była dość trudna ze względu na fakt, iż ocena jakości sieci była subiektywna i opierała się jedynie na analizach pomiarów transmisyjnych przeprowadzanych raz do roku. Informacje uzyskane za pomocą tych analiz oraz okresowych awarii, które pojawiały się szczególnie w okresie zimowym, nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu tras światłowodowych. Ponadto niemożliwym było prognozowanie, w którym miejscu i w jakim czasie może wystąpić potencjalna awaria.

 
 

Ustalony cel:

 

Dyrektor Działu Teletransmisji szukał możliwości stałe go monitorowania parametrów tras światłowodowych a także narzędzia, które pomogłoby mu zdiagnozować najbardziej awaryjne odcinki sieci oraz podjąć optymalne decyzje dotyczące przeprowadzenia ich modernizacji.

 
 

Rozwiązanie zaproponowane przez ekspertów FCA:

 

Wdrożony system NQMS pozwolił na ciągłe monitorowanie wielu włókien światłowodowych na odcinkach przekraczających 150 km. W rezultacie monitoring objął całą sieć teletransmisyjną. System umożliwił zdalny dostęp do urządzeń pomiarowych rozmieszczonych w lokalizacjach na terenie całego kraju, a zbudowana w ten sposób baza danych pozwoliła na sprawną, bieżącą analizę kondycji tras światłowodowych. Ponadto wdrożone rozwiązanie umożliwiło rejonizację sieci, przydzielając regionalnym służbom utrzymania poszczególne jej części.

 
 

Osiągnięte efekty:

 

Dzięki zastosowanemu systemowi, wykrywalność potencjalnych awarii wzrosła o 96% w stosunku do systemu opierającego się na corocznych pomiarach i analizach. System pozwolił na skrócenie czasu usunięcia awarii o 43%. Dodatkowo rozwiązanie umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie harmonogramem prac konserwacyjnych.

 

Fryderyk Kalamon
Kierownik Działu Systemów Aktywnych

f.kalamon@fca.com.pl

698 699 776

LINKEDIN

Bio:

Z szeroko pojętą branżą telekomunikacyjną jest związany od 2001 roku. Swoją pracę rozpoczął jako administrator IT. W swoim życiu zawodowym miał okazję uczestniczyć w projektach związanych z planowaniem i wdrażaniem dużych sieci klasy operatorskiej. W FCA pełni rolę Business Development Manager w zakresie IP/MPLS, xWDM, Carrier Ethernet, Security, SDH/PDH oraz SD-WAN

Zadaj nam pytanie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej wyślij do nas wiadomość!