POPC: przepis na sukces!

19 maja 2021
#FCAteam

W ostatnich latach ogłoszono 4 konkursy, które miały doprowadzić do eliminacji miejsc, do których nie dociera szerokopasmowy internet. Projekty pierwszego naboru są już zakończone, w chwili obecnej powoli kończone są projekty z naboru drugiego.

Dziś kilka słów od FCA, Generalnego Wykonawcy w projekcie „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski”, nr projektu POPC.01.01.00-30-0068/17, ID obszaru 3.4.30.60 – PILSKI”, który jako pierwszy został ukończony właśnie w ramach konkursu 2.

Pracę rozpoczęto w roku 2018, podpisaniem umowy na realizacje. Od tego momentu aż do samego zakończenia w dniu 18 luty 2021 (choć wszelkie prace zakończono już 31.12.2020) udało się wybudować sieć i podłączyć ponad 17 000 gospodarstw domowych oraz 80 jednostek oświatowych. Łącznie wybudowaliśmy prawie 800 km sieci (wykorzystując ponad 3040 km kabli światłowodowych!). Co bardzo ważne, znacząca część okresu budowy przypadała na pandemię koronawirusa. W związku z tym część projektów notuje opóźnienia realizacji. Jak Covid-19 wpłynął na realizację tego projektu?

Podstawą tego sukcesu była skrupulatna kontrola harmonogramu oraz budżetu inwestycji, a także reagowanie na wszelkie ryzyka. Okazało się to kluczowym elementem, bo dzięki temu większość dokumentacji projektowej została wykonana przed 30 marca 2020, kiedy to dostęp do jednostek samorządu lokalnego został znacznie utrudniony, a czas oczekiwania na decyzje wydłużony. To pozwoliło na kontynuację prac (oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa), kiedy to inne projekty zostały „sparaliżowane”. Praca nad tym projektem pokazała nam jeszcze jedną istotną rzecz: jak ważne są intensywne działania lokalne. Bieżąca, aktywna współpraca z jednostkami samorządu lokalnego czy też podmiotami zarządzającymi infrastrukturą to kluczowy element, czasem nawet warunkujący osiągnięcie sukcesu.

Nasz zespół projektowy liczy już ponad 50 osób. Realizujemy obecnie wiele projektów wykonawczych. Tylko w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w chwili obecnej jesteśmy w trakcie:

  • 3 projektów w ramach 2 konkursu POPC2 – w woj. łódzkim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
  • 6 projektów w ramach 3 konkursu POPC3 – w woj. łódzkim, dolnośląskim, śląskim, mazowieckim, lubelskim.

Jak to się stało, że z producenta i integratora, rozwinęliśmy również kompetencje w zakresie generalnego wykonawcy i dziś z sukcesem realizujemy inwestycje o ogromnej wartości?

Naszym głównym założeniem było zbudowanie multikompetencyjnej jednostki wewnątrz organizacji, która nabędzie biegłości w prowadzeniu projektów inwestycyjnych. Nasz model zakłada kierowanie projektem, ale także  realizację z wykorzystaniem zasobów spółki celowej (Net4F). Aby jak najlepiej realizować projekty, pozyskaliśmy również wiedzę z zakresu operowania w sieciach. Powstała spółka Alias, która była inwestorem i beneficjentem dofinansowania POPC, w a chwili obecnej posiada własną infrastrukturę telekomunikacyjną. Dzięki temu jako nieliczni w kraju możemy pochwalić się doświadczeniem z obu stron inwestycji (jako właściciel infrastruktury i jako realizujący projekt). To wyjątkowe podejście, które jest niezwykle cenne dla naszych klientów. Wiemy z jakimi problemami się mierzą obie strony inwestycji, wiemy jakie są oczekiwania i jak w optymalny sposób pogodzić ich interesy.  Połączenie tych wszystkich elementów pozwoliło na stworzeni unikalnej i kompleksowej oferty. Klienci widzą w nas nie tylko firmę wykonującą inwestycję, jesteśmy dla nich partnerem biznesowym. Model oparty na doświadczeniu, ale też zaufaniu i pełnej współpracy sprawdza się bardzo dobrze, czego najlepszym dowodem jest właśnie zakończona inwestycja.

 

Zadaj nam pytanie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej wyślij do nas wiadomość!