Sieć korporacyjna dla przedsiębiorstw

19 maja 2021
#FCAteam

Diagnoza problemu:

 

Transmisja danych między kilkoma ośrodkami nie była satysfakcjonująca. Połączenia świadczone były przez różnych operatorów. Brakowało mechanizmów gwarantujących odpowiednią jakość połączeń. Sieć transmisyjna jako całość nie była spójna, z czego wynikał również brak nadzoru nad usługami na całej trasie (tzw. „end-to-end”).

 

Ustalony cel:

Dyrektor Działu Teletransmisji szukał możliwości, aby na bazie własnych lub dzierżawionych usług operatorskich stworzyć jednolitą sieć transmisji danych dla korporacji.

 

Rozwiązanie zaproponowane przez ekspertów FCA:

Wybór sprawdzonego operatora pozwolił na połączenie w sieć korporacyjną wszystkich oddziałów rozproszonych na terenie kraju. W rezultacie zastosowany system EMXP pozwolił na logiczne zestawienie bezpośrednich połączeń między poszczególnymi ośrodkami, zapewniając odpowiednią jakość transmisji w oparciu o monitorowanie parametrów SLA. Zgodnie z oczekiwaniami platforma umożliwiła zdalne i elastyczne kreowanie połączeń w zależności od bieżącego zapotrzebowania, bez konieczności dokonywania rekonfiguracji połączeń fizycznych. System pozostał otwarty na kolejne rozbudowy, zapewniając możliwość integracji kolejnych oddziałów.

 

Osiągnięte efekty:

Dzięki zainstalowanemu systemowi EMXP czas niedostępności połączeń zmalał 8-krotnie a czas rekonfiguracj połączeń uległ skróceniu o 93%. Dodatkowo, na podstawie pomiarów monitorujących parametry SLA, zyskano narzędzie weryfikujące jakość dostarczanych usług transmisyjnych od operatora.