FTTx

System architektury szerokopasmowych sieci światłowodowych FTTH to jeden z przykładów rozwiązań FTTx. W zależności od miejsca, do jakiego doprowadzany jest kabel światłowodowy w technologii Fiber To The X, x może oznaczać: H- Home, N- Node, Cab- Cabinet, C- Curb, B-Building, D-Desk.

W ramach systemu FTTH wyróżniamy dwa modele zabudowy MDU (Multi Dwelling Unit) obejmujący rozwiązane przeznaczone do wykonania instalacji dla budynków wielorodzinnych oraz SDU (Single Dwelling Unit) dedykowany do zabudowy rozproszonej – jednorodzinnej.

W przypadku systemu MDU wykonywane jest przyłącze do budynku, a następnie budynkowy punkt dystrybucyjny, okablowanie pionowe budynku oraz okablowanie poziome i zakończenia abonenckie.

Budynkowy punkt dystrybucyjny służy do podziału między poszczególne lokale włókien (w sieci P2P) lub sygnału (w sieci PON z zastosowaniem sprzęgaczy), z przyłącza światłowodowego doprowadzonego do budynku. Okablowanie pionowe może być wykonane z wykorzystaniem techniki klasycznej z kablem wewnętrznym lub z wykorzystaniem kabla łatwego dostępu.

Model SDU zakłada doprowadzenie światłowodu do budynku z wykorzystaniem mikrokanalizacji, kabla bezpośrednio układanego w ziemi (kable DAC) lub techniki napowietrznej. Bez względu na technikę, w jakiej zabudowane będą przyłącza, konieczne są w tym obszarze sieci punkty dystrybucyjne w postaci zewnętrznych szafek lub słupków dystrybucyjnych. Poszczególne przyłącza z sieci rozdzielczej prowadzone są do pojedynczych budynków, gdzie stosowane są skrzynki zakończeniowe montowane na zewnątrz lub wewnątrz budynków, a także przepusty do wprowadzania kabli przez elewację.

Wykonywanie instalacji w technologii FTTH pozwala na eliminację barier infrastrukturalnych, które mogą spowolniać transfer danych. Dzięki temu stale poprawiane są warunki życia obywateli, także w ramach eliminacji białych plam w projektach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Sieć światłowodowa wpływa również na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw.

rozwiń więcej