Budowa infrastruktury strukturalnej dla szpitala w Rudzie Śląskiej

20 grudnia 2022
#FCAteam

#Szpitale i #poradnie zdrowia wprowadzają coraz więcej e-usług, takich jak e-recepta, rejestracja on-line, e-diagnostyka czy e-WUŚ. Dane zdrowotne, jakie gromadzone są w polskich placówkach służby zdrowia, rosną każdego dnia. Cyfryzacja ma na celu usprawnienie komunikacji na linii placówka – pacjent. Dla realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną konieczna jest sprawnie działająca sieć LAN.

 

W pigułce

FCA rozbudowała już istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną Szpitala w Rudzie Śląskiej usprawniając przesył ważnych informacji, danych pacjentów i dokumentacji medycznej i otwierając drzwi do dalszego cyfrowego rozwoju.

 

Wyzwanie

Szpital w Rudzie Śląskiej jest jedną z placówek, która widząc zapotrzebowanie na e-usługi podjęła decyzję o rozbudowie okablowania strukturalnego sieci komputerowej LAN. Udoskonaleniem została objęta sieć w dwóch budynkach.

 

Rozwiązanie

Dział Wdrożeń FCA, którego kompetencje obejmują: projektowanie, wdrażanie oraz utrzymywanie sieci LAN, podjął się realizacji tego zadania. Prace nad unowocześnieniem sieci Szpitala w Rudzie Śląskiej obejmowały m.in.:

 • położenie ok. 6 km kabli kat5e FTP/UTP,
 • wykonanie punktów dystrybucyjnych na piętrach,
 • wykonanie przebiegów światłowodowych pomiędzy wyznaczonymi punktami,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Case study FCA
Korzyści

Usprawnienie obiegu dokumentów

Możliwość pełnego przejścia na elektroniczny obieg dokumentacji, sprawna komunikacja między komórkami szpitala i nadzór nad dokumentacją.

 

Lepsza opieka nad pacjentem

Zorientowane na pacjenta środowisko pracy, dzięki płynnemu obiegowi danych i bezproblemowej łączności.

 

Sieć otwarta na cyfrową transformację

Udoskonalona infrastruktura teletechniczna umożliwiająca cyfrowy rozwój placówki i dostosowanie do ciągle zmieniającego się środowiska opieki zdrowotnej.

Budowa infrastruktury teletechnicznej z FCA

Napisz do nas i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić!

  Martyna Krzysztofek
  Kierownik Działu Wdrożeń
  Bio:

  W swojej codziennej pracy kieruje się doświadczeniem, wiedzą zdobytą podczas studiów, ale przede wszystkim komfortem pracy pracowników i zapewnieniem bezpieczeństwa dla przysyłanych i przetwarzanych danych.