Instalacja duktów kablowych YellowDucts nad zabudową szaf serwerowych

7 kwietnia 2022
#FCAteam

O projekcie 

FCA S.A. wykonało niestandardową instalację duktów kablowych nad szafami serwerowymi Apra-Optinet w obiekcie Orange Polska. Instalacja polegała na zamocowaniu  konstrukcji wsporczej dla duktów i drabin siatkowych do dachów szaf serwerowych. Do projektu wykorzystaliśmy dukty kablowe znane pod Brandem Yellow Ducts produkcji Warren & Brown Technologies oraz koryta siatkowe producenta BAKS.  Zaproponowany sposób mocowania spotkał się akceptacją Klienta i wystawieniem pozytywnej opinii. Pozwoliło nam to na zastosowanie tej metody montażu w kolejnych projektach jakie obecnie obejmują sumarycznie 150 m duktu i 80 m koryta siatkowego zainstalowane w pięciu zrealizowanych projektach.  

  

O Kliencie 

Orange  Polska S.A. jest liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej, Internetu i transmisji danych. Jako jedyny operator, Orange oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. 

  

Czym są dukty kablowe?  

Dukty kablowe, światłowodowe to komplet elementów z tworzywa sztucznego, przeznaczony do zabezpieczenia i prowadzenia tras kablowych w centralach telekomunikacyjnych i centrach przetwarzania danych. Dukty kablowe standardowo montowane są nad szafami serwerowymi i telekomunikacyjnymi lub pod podłogą teletechniczną. To unikalne rozwiązanie zostało stworzone, aby zapewnić bezpieczne prowadzenie patchcordów (bezpieczny promień gięcia światłowodu, brak ostrych krawędzi), uporządkowane rozprowadzenie połączeń pomiędzy szafami oraz elastyczną rozbudowę sieci światłowodowych w przyszłości. 

  

  

Problem Klienta 

Podczas wizji lokalnej w obiekcie Data Center ustalono, że warunki techniczne starego budynku uniemożliwiały przymocowanie duktów do sufitu ponad zabudową zimnego korytarza*. Dlaczego? Warstwa tynku, jaką był obłożony strop była bardzo gruba i  uniemożliwiała osadzenie kotew (elementów mocujących). Kolejną przeszkodą była bardzo mała przestrzeń pomiędzy szafami serwerowymi a sufitem, która stanowiła utrudnienie dla instalatorów.   

Reasumując,  standardowa instalacja do stropu nie spełniałaby wymagań technicznych oraz byłaby trudna do wykonania. Nasz Manager Produktu wraz z Instalatorem znaleźli na to rozwiązanie. 

  

Rozwiązanie  – przymocowanie duktów kablowych Yellow Ducts do dachów szaf sieciowych przez instalatorów FCA. 

Nasi Specjaliści zweryfikowali problem i zaproponowali rozwiązanie, które nie było do tej spory stosowane. Polega ono na zbudowaniu wspólnej konstrukcji nośnej duktów i drabin siatkowych. Konstrukcja zostaje oparta na dachach szaf i zamocowana za pomocą śrub. Standardowo firma Apra-Optinet montuje śruby na dachach szaf, jako mocowanie przewidziane pod koryta siatkowe. 

Rozwiązanie FCA polega na montażu na odcinkach ceowników konstrukcji dla duktów i koryt siatkowych. Ceowniki, przykręcone do dachów szaf stanowią system prowadnic dla ustawienia na nich pionowych wysięgników jako konstrukcji. Opracowane mocowanie i generowane dodatkowe obciążenie szaf duktami i korytami siatkowymi jest przenoszone równomiernie na konstrukcje nośną szaf. Obciążenie rozkłada się równomiernie i nie powoduje uszkodzeń dachów szaf. 

  

W jakich obiektach stosować taki sposób montażu? 

  • Pomieszczenia, w których strop jest słabej konstrukcji. 
  • Obiekty, w których do wykonania stropu wykorzystano elementy budowlane posiadające wewnątrz puste przestrzenie. Takie materiały budowlane nie są mocnym punktem mocowania (np. stropy wykonane z pustaków Ackermana). 
  • Gdy strop nie jest idealnie poziomy lub posiada wiele elementów podparcia (belki stropowe podpierające strop). 
  • Pomieszczenia w których strop jest bardzo wysoko (powyżej 2m) nad szafami serwerowymi. Z tego powodu mocowanie do stropu nie jest funkcjonalne i bardzo drogie ze względu na ilość potrzebnego materiału do montażu. 
  • Pomieszczenia w których strop jest bardzo nisko a zabudowa zimnego/gorącego korytarza została zrealizowana przed montażem duktów. 

  

  

Korzyści dla Klienta wynikające z nowego sposobu instalacji. 

  • Montaż nie jest zależny od rodzaju i wytrzymałości stropu oraz odległości dachów szaf od stropu. 
  • Obiekty Data Center są wyposażone w systemy monitorujące poziom pyłu, z tego powodu kluczowe jest zachowanie czystości w takim obiekcie. Dzięki braku konieczności wiercenia w suficie obiekt obiekt nie zostaje zanieczyszczony pyłem. 
  • Brak konieczności przesuwania lamp oświetleniowych zamontowanych na stropie które kolidują z montażem. Dzięki temu, instalacja jest mniej czasochłonna. 
  • Opracowany sposób montażu uwzględnia bardzo ergonomiczne ułożenie tras kablowych. 
  • Operator układający patchordy ma swobodny dostęp do duktu i koryta. System mocowania pozostawia zawsze jednostronny otwarty dostęp do koryt eliminujący niepotrzebne przekładanie kabli przez zwisające z sufitu wysięgniki lub pręty gwintowane.  

  

Przeprowadziliśmy kolejne realizacje 

– „Pilotażowy montaż został zaakceptowany i pozytywnie przyjęty przez Orange Polska. Zrobiliśmy już 4 kolejne lokalizacje wykorzystując przetestowany sposób montażu. W najbliższych planach znajdują się dwie kolejne realizacje” – mówi Piotr Kowaliński, Product Manager w FCA.  

  

Chciałbyś poznać więcej szczegółów dot. nowego sposobu instalacji duktów?  Skontaktuj się z naszym Ekspertem!

 

*Zimny korytarz – rodzaj zabudowy szaf, który poprzez ukierunkowany przepływ powietrza wpływa na zwiększenie wydajności chłodzenia urządzeń IT zamontowanych w szafach. 

Piotr Kowaliński
Menager Produktu

p.kowalinski@fca.com.pl

698 699 774

LINKEDIN

 

Bio:

W FCA Piotr specjalizuje się w rozwiązaniach dla Data Center. Związany z branżą telekomunikacyjną od ponad 20 lat, stale podnosząc swoje kompetencje.