Teletechnika od podstaw

4 stycznia 2023
#FCAteam
Teletechnika FCA

Instalacja teletechniczna to obecnie absolutna podstawa w każdym budynku, zwłaszcza tym przeznaczonym na lokale biurowe, usługowe czy hale produkcyjne. Teletechnika to dziedzina, która rozwija się bardzo prężnie, jednocześnie jest dość często błędnie definiowana. Czym więc właściwie jest instalacja teletechniczna, co wchodzi w jej skład i jakiego usługi są wykonywane w jej ramach? 

 

W najprostszym znaczeniu jest to dziedzina techniki, która zajmuje się praktycznym zastosowaniem telekomunikacji. Tyle mówi nam definicja. W jej zakres wchodzą zarówno zagadnienia związane z produkcją, projektowaniem, usługami wykonawczymi, utrzymaniem sieci, urządzeń i systemów. Bardzo często mówiąc o teletechnice, myślimy przede wszystkim o instalacji wewnątrzbudynkowej okablowania strukturalnego (LAN). To jednak tylko jeden z elementów, jaki tak naprawdę wchodzi w jej skład.

 

Warto wspomnieć również o:

  • Urządzeniach sieciowych LAN/WLAN ;
  • Okablowaniu światłowodowym;
  • Telewizji przemysłowej CCTV;
  • Systemach alarmowych SSWIN;
  • Systemach ochrony przeciwpożarowej;
  • Kontroli dostępu.

 

Czy to wszystko? Nie, można wymienić jeszcze kilka elementów, ale to w tych usługach jako FCA mamy wieloletnie doświadczenie i właśnie one wydają nam się najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstw. 

 

Okablowanie strukturalne LAN

Okablowanie strukturalne czyli ogół okablowania telekomunikacyjnego w budynku. Projekt nowej instalacji realizowany jest zawsze indywidualnie w oparciu o bieżące i przyszłe potrzeby. Weryfikując już istniejącą sprawdzamy, czy bieżąca infrastruktura jest wystarczająca, czy jej przepustowość jest zadowalająca, a w przyszłości będzie realizowana rozbudowa lub upgrade urządzeń do niej podłączonych. Dość często spotykamy się z sytuacją, gdy instalacja istnieje, ale jej dokumentacja projektowa jest niepełna, należy wtedy wykonać paszportyzację sieci, czyli pełną inwentaryzację zasobów. Oczywiście praca nad siecią LAN nie kończy się tylko na etapie projektowym. W jej skład wchodzą jeszcze: budowa sieci w oparciu o przygotowane dokumenty, układanie kabli od szafy dystrybucyjnej (również montaż tej szafy) aż do końcowych użytkowników (np. gniazda, kamery oraz AP itp.), pomiary zainstalowanej sieci, zarabianie końcowych elementów trasy (gniazdko, panel lub kabel gotowy do podpięcia urządzenia), a także zabudowa tras kablowych- koryta.

 

Urządzenia sieciowe LAN/WLAN

Najczęstszym wykorzystaniem sieci strukturalnej są serwery, stacje robocze, a także siec WiFi. Dobierając odpowiednie access pointy, routery i switche, a także montując i konfigurując je w pełni wykorzystujemy możliwości stworzonej sieci teletechnicznej.

 

Okablowanie światłowodowe

Coraz bardziej popularne staje się również wykorzystywanie technologii światłowodowej wewnątrz budynku. Pozwala ona na osiągnięcie lepszych przepustowości sieci, a co za tym idzie instalację większej ilości urządzeń . Sieci światłowodowe nie mają przed nami tajemnic, a więc i w tym zakresie możemy w pełni wspierać naszych klientów. Projektujemy okablowanie w oparciu o wytyczne, montujemy przełącznice, spawamy światłowody, kładziemy kable i wykonujemy pomiary. Wykorzystujemy nasze ogromne doświadczenie w tej technologii i przenosimy je na instalację u klienta.

 

Telewizja przemysłowa CCTV

Istniejąca lub nowo wybudowana sieć kablowa może zostać wykorzystana nie tylko jako sieć komputerowa. Jednym z przykładów wykorzystania może być telewizja przemysłowa CCTV. Pozwala ona na nadzór nad obiektem poprzez rejestrację obrazu z wykorzystaniem kamer przemysłowych. Odpowiednio przygotowany projekt rozmieszczenia kamer pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie. Kluczowe jest również dobranie urządzeń, tak aby spełniały wszelkie wymagania, w tym także kosztowe. Na rynku dostępnych jest wiele modeli kamer, wideorejestratorów, switchy, a także sprzętu do podglądu (komputery i monitory). Nie zawsze dobrane elementy są ze sobą kompatybilne, a uzyskany efekt jest satysfakcjonujący. Dlatego warto skorzystać z naszego doświadczenia i powierzyć to zadanie ekspertom. Kluczowa jest również odpowiednia instalacja urządzeń, weryfikowana poprzez uruchomienie systemu zarządzania monitoringiem.

 

Systemy alarmowe SSWIN

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) to jedne z podstawowych elementów ochrony obiektu zarówno komercyjnego jak i domu. Pozwalają na szybkie i skuteczne wykrycie zdarzenia, jakim jest nieuprawniony dostęp do budynku osób niepowołanych. Odpowiednio wykonany system może zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo, a co za tym idzie zmniejszyć ryzyko związane z kradzieżami. Bardzo ważne jest tu właściwe zaprojektowanie systemu i trafne rozmieszczenie czujek. Detektory ruchu powinny skutecznie pokrywać newralgiczne miejsca. To dzięki ich niezawodności cały system działa poprawnie. 

 

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Podobnie jak systemy alarmowe SSWIN, systemy przeciwpożarowe również bazują na sieci czujek. Skuteczność i niezawodność tego systemu może ochronić zdrowie, a nawet życie ludzkie. Poprawne jego działanie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo użytkowników. W jego skład mogą wchodzić instalacje SAP/SSP (sygnalizacja pożaru), DSO (dźwiękowe systemy ostrzegawcze) oraz SO (systemy oddymiania). Dobór odpowiednich urządzeń, należyte zaprojektowanie i wykonanie instalacji jest tu absolutną podstawą. W kwestii bezpieczeństwa należy kierować się doświadczeniem i zaufać specjalistom.

 

Kontrola dostępu

Systemy te wykorzystywane są przede wszystkim w biurowcach i zakładach przemysłowych. Uniemożliwiają one wejście na określony teren osobom nieuprawnionym. To jedne z podstawowych narzędzi do zwiększania bezpieczeństwa zarówno osób jak i informacji niejawnych. Systemy te pozwalają na kontrolę dostępu do całego budynku, wydzielonych stref lub pojedynczych pomieszczeń, a wejście możliwe jest wyłącznie dla uprawnionych osób. Uwierzytelnianie użytkowników realizowane jest z wykorzystaniem kart magnetycznych, kart RFID, kodu PIN lub innych. 

 

Te kilka przykładów instalacji teletechnicznych jasno pokazuje, że współczesne przedsiębiorstwo w zasadzie nie może bez nich sprawnie działać. Instalacje teletechniczne to element, o którym nie można zapominać, a wybór odpowiedniego partnera do współpracy to klucz do sukcesu. Warto więc skorzystać z oferty zaufanej i doświadczonej firmy, która może zarówno zaprojektować takie instalacje, dostarczyć urządzenia, a także wybudować i uruchomić system. Jako FCA realizujemy kompleksowo instalacje teletechniczne i integrujemy rozwiązania, tak aby jak najwięcej z nich współpracowało w ramach jednego, nadrzędnego systemu. To znacznie ułatwia nadzór i kontrole nad wszystkimi rozwiązaniami.

 

Czy FCA jest dobrym wyborem? Najlepszą odpowiedzią są referencje naszych zadowolonych klientów.

 

Chcesz poznać szczegóły i dowiedzieć się więcej o naszych usługach w opisanym wyżej zakresie?
Skontaktuj się z nami!
Martyna Krzysztofek
Kierownik Działu Wdrożeń
Bio:

W swojej codziennej pracy kieruje się doświadczeniem, wiedzą zdobytą podczas studiów, ale przede wszystkim komfortem pracy pracowników i zapewnieniem bezpieczeństwa dla przysyłanych i przetwarzanych danych.