Modernizacja węzła kolokacyjnego w energetyce

19 maja 2021
#FCAteam

Diagnoza problemu:

Modernizacja istniejącego węzła kolokacyjnego była mocno utrudniona ze względu na duże rozproszenie kabli światłowodowych i brak przyjętego standardu ich montażu. Obsługa wykonywanych połączeń była skomplikowana i wymagała dodatkowego czasu pracy ekip technicznych. Ponadto, w obiekcie nie były wyznaczone dedykowane trasy światłowodowe, a zastosowane przestarzałe produkty nie spełniały wymagań stawianych obecnie węzłom kolokacyjnym. Ze względu na niewystarczające zasoby wolnych włókien światłowodowych niemożliwy był dalszy rozwój oferty zarówno dla obecnych, jak i dla nowych klientów.

 
 

Ustalony cel: 

 

Dyrektor ds. Eksploatacji szukał optymalnych możliwości przeprowadzenia modernizacji istniejącego węzła, tak aby spełniał wymagania infrastruktury pasywnej nowoczesnej sieci światłowodowej.

 
 

Rozwiązanie zaproponowane przez ekspertów FCA:

 

Zaproponowany system stojaków ODF – LiSA NGR, pozwolił na zmniejszenie ilości punktów zakończeniowych kabli liniowych, poprawiając organizację torów światłowodowych. Ilość zasobów światłowodowych została zwiększona, a wykonywanie połączeń i pomiarów przez grupy techniczne stało się znacznie łatwiejsze.

 
 

Osiągnięte efekty:

 

Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na odzyskanie aż 81% powierzchni obiektu, a zasoby światłowodowe możliwe do wykorzystania wzrosły o 75%. Od momentu wdrożenia rozwiązania czas wykonania dodatkowego podłączenia wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów skrócił się o 50%.

 
 
Krzysztof Karczewski
Business Line Manager

k.karczewski@fca.com.pl

698 699 721

LINKEDIN

Bio:

W branży pracuje od 20 lat, co sprawia, że na temat światłowodów wie niemal wszystko. Jego droga kariery w FCA zaprowadziła go na miejsce Business Line Managera z zakresu oferty produktów pasywnych. Chętnie dzieli się swoją merytoryczną wiedzą, prowadząc zainteresowanych przez meandry rozwiązań światłowodowych.

Zadaj nam pytanie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej wyślij do nas wiadomość!