Tajniki technologii CWDM

21 grudnia 2021
#FCAteam

Problemy z kończącymi się zdolnościami transmisyjnymi sieci światłowodowej wpływają na zadowolenie klientów, których potrzeby rosną z dnia na dzień. Zwiększenie wydajności sieci staje się w tym wypadku koniecznością, a co za tym idzie sporym  problemem dla operatorów.

Rozbudowa sieci poprzez dodawanie nowego kabla czy dzierżawienie włókna światłowodowego związana jest z dużymi kosztami i czasem oczekiwania. Czas realizacji rozbudowy sieci jest kolejnym czynnikiem obniżającym satysfakcję naszych klientów z oferowanych usług. Poszukujemy zatem rozwiązania, które w krótkim czasie zwiększy możliwości transmisyjne naszej sieci.

A gdyby tak zwielokrotnić sygnał?

Technologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) to koncepcja zwielokrotnienia falowego WDM. Dzięki wykorzystaniu techniki CWDM możliwe jest przesyłanie wielu sygnałów w tym samym włóknie światłowodowym. Sygnały transmisyjne są zróżnicowane długością fali, co umożliwia ich spójne przesyłanie w tym samym momencie przez to samo włókno światłowodowe. W ten sposób jesteśmy w stanie zwiększyć efektywność wykorzystania istniejących zasobów naszej sieci światłowodowej. Zatem ograniczona ilość podłączonych włókien światłowodowych przestaje być przeszkodą w rozszerzeniu możliwości obsługiwanej sieci.

Jedno włókno – wiele możliwości

Użycie techniki CWDM pozwala nam na przesłanie aż do 18 kanałów o długościach fali od 1271nm do 1611nm. Ten standard zwielokrotnienia falowego sygnałów i ich transmisja na jednym włóknie otwiera nowe możliwości poprzez optymalizację naszej sieci – bez konieczności rozbudowy sieci kablowej. W technologii CWDM, aby przesyłać wiele sygnałów w jednym włóknie wykorzystuje się następujące urządzenia. Multiplexer optyczny, który scala/łączy zróżnicowane falowo sygnały – podłączony na początku linii, zwanej też sekcją zwielokrotnienia optycznego, pozwala na wspólną transmisję danych przesyłając je poprzez jedno włókno światłowodowe. Na końcu tej sekcji, w której przesyłany jest zmultipleksowany sygnał, podłączony jest Demultiplekser, który rozszczepia przesyłane sygnały. CWDM pozwala zatem na swobodne dokładanie nowych kanałów w sieci, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem, bez wpływania na już uruchomione transmisje.

W ofercie FCA znajdziesz:

Urządzenia znajdujące się w ofercie FCA charakteryzują się kompatybilnością ze wszystkimi urządzeniami sieciowymi. Dowolność i mnogość konfiguracji urządzeń dostępnych do zamówienia w FCA zwiększa możliwości użytkowania posiadanej ilości włókien światłowodowych – w pełni wykorzystując ich potencjał. Ilość obsługiwanych włókien oraz długości fali jest zależna od posiadanej przez klienta sieci, a każdy z naszych produktów może zostać dostosowany do jego potrzeb.

Adam Budkowski
Presales
Bio:

W FCA Adam specjalizuje się w rozwiązaniach zwielokrotnienia falowego xWDM. Swoją wiedzę gromadził zarówno teoretycznie podczas studiów, jak i praktycznie: pracując po stronie operatora telekomunikacyjnego. Dzięki temu dziś jest w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów i dopasować odpowiednie rozwiązania do ich potrzeb.