🔎  Czy wiesz, że…?

Metr to długość drogi, którą światło pokonuje w próżni w czasie 1/299 792 458 s.! 🚀

21 października 1983 roku podczas XVII Generalnej Konferencji Miar i Wag zmieniono definicję długości metra, na aktualnie obowiązującą.

Od tamtego roku, oficjalna wartość prędkości światła w próżni wynosi dokładnie 299 792 458 m/s. W celu upamiętnienia tego przełomowego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień #Fotoniki.

#FCAteam