Kanały technologiczne

Kanały technologiczne zgodnie z przepisami stanowią kluczowy element infrastruktury podziemnej pasa drogowego. Termin „kanał technologiczny” odnosi się do systemu osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych konstrukcji, które umożliwiają umieszczenie i eksploatację urządzeń infrastruktury technicznej, linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych, wraz z ich zasilaniem.