Przekształcenie FCA w Spółkę Akcyjną

 

Z przyjemnością informujemy, że w związku z ciągłym rozwojem nastąpiła zmiana dotychczasowej formy prawnej naszej organizacji: FCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciło się w FCA Spółka Akcyjna.

2022 jest dla nas wyjątkowy – to w tym roku świętujemy 25 lat działalności FCA. W ciągu tych kilkudziesięciu lat zaistnieliśmy w świadomości naszych odbiorców zewnętrznych, tj klientów i partnerów jako ekspert w zakresie rozwiązań światłowodowych. Szereg unikalnych wdrożeń, autorskie produkty, współpraca z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce oraz największymi graczami rynku ICT na świecie wpłynęło i nadal wpływa na ewolucję naszej firmy. Znamy potrzeby rynku, a każde kolejne działanie, mające na celu wzbogacenie portfolio, opiera się o szczegółową analizę, u której podstaw są rozmowy z klientami. Przekształcenie FCA z ze spółki o ograniczonej odpowiedzialności na spółkę akcyjną, to kolejny krok na drodze do rozwoju naszej marki, rozwiązań, produktów i usług. Pragniemy nadal poszerzać grono naszych interesariuszy, zachowując przy tym pełną transparentność i otwartość naszych działań.  

 

Krzysztof Rychlik, Prezes Zarządu FCA S.A.

Praktyczną zmianą dla FCA jest nowa nazwa: FCA S.A. oraz nowy wpis w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS: 0000966527). Pozostałe dane, takie jak nr REGON oraz NIP pozostają bez zmian. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej również pozostał niezmienny.

 

Aktualne dane spółki:

 

FCA Spółka Akcyjna

ul. Grabska 11

32-005 Niepołomice

 

NIP: 675 11 52 541
KRS: 0000966527
REGON: 351324328

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Zapewniamy, że zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. FCA Spółka Akcyjna przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki FCA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie zasady współpracy pozostają bez zmian.

 

Zobacz oficjalny komunikat