Zgłoś naruszenie!

Zostań sygnalistą!
FCA, a wymagania dyrektywy

Na podstawie dyrektywny w naszej firmie powstała Procedura zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających te naruszenia.

Kim sa sygnaliści?

Sygnaliści to osoby, które obserwują i zgłaszają różnego rodzaju problemy, do których dochodzi w organizacji.

Mogą to robić zarówno na poziomie firmy, jak i poza nią.

Sygnaliści są chronieni specjalną dyrektywą, dzięki której zgłaszając naruszenia mogą czuć się bezpieczni. Termin sygnaliści, o których mowa powyżej  powstał na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Formularz służy zgłaszaniu Naruszeń w spółce FCA S.A. z siedzibą w Niepołomicach. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających te naruszenie w spółce FCA S.A. 

 

Niniejszy formularz służy złożeniu w dobrej wierze.

Zgłoszenia o:

 • uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia Naruszenia,
 • rzeczywistym wystąpieniu Naruszenia,
 • istnieniu wysokiego ryzyka wystąpienia Naruszenia lub prób ich ukrycia.
Wypełnij formularz i zgłoś naruszenie elektronicznie

Zgłoszene Naruszenia

  Osoba składająca Zgłoszenie. W przypadku zgłoszenia anonimowego prosimy pozostawić pole puste.

  Proszę o utajnienie moich danych osobowych:

  Rola w organizacji:

  Jeśli wybrano inne prosimy o podanie poniżej:

  Jeśli chcesz, żebyśmy się z Tobą skontaktowali zostaw numer telefonu lub adres e-mail:

  Stanowisko służbowe

  Zwięzły opis i przebieg zdarzenia.
  Proszę opisać Naruszenie ze wskazaniem istotnych faktów.

  Regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy etyczne, które w Pana/Pani ocenie zostały naruszone.
  Jeśli nie jest Pan/Pani pewny/a, jakie regulacje zostały naruszone, proszę pozostawić to pole puste.

  Kto dopuścił się Naruszenia?
  Proszę wskazać osobę, jednostkę lub komórkę organizacyjną, która dopuściła się Naruszenia.

  Kiedy zgłaszane Naruszenie miało miejsce?
  Proszę wskazać, czy Naruszenie miało miejsce w przeszłości, czy dochodzi do niego również obecnie.

  W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani się o Naruszeniu?
  Proszę wskazać źródło wiedzy o Naruszeniu.

  Jakie są skutki Naruszenia?
  Proszę opisać rzeczywiste oraz potencjalne skutki Naruszenia (o ile są możliwe do oszacowania).

  Czy zgłaszał/zgłaszała Pan/Pani te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymał/otrzymała Pani odpowiedź na Zgłoszenie?
  Proszę o wskazanie, czy podejmował/a Pan/Pani działania w celu eliminacji Naruszeń, bądź ich skutków (na przykład wcześniejsze zgłoszenie sytuacji przełożonemu, poradzenie się Działu Kadr, etc.).

  Czy posiada Pan/Pani dowody Naruszenia?
  Dowodem potwierdzającym Naruszenie mogą być: dokumenty, korespondencja e-mail, SMS, świadkowie lub osoby mające lub mogące mieć wiedzę na temat Naruszenia, etc.

  Lub zgłoś naruszenie w formie tradycyjnej Pobierz formularz

  wypełnij go i umieść w skrzynce znajdującej się na pierwszym piętrze, tuż obok pokoju Zespołu HR.

  Klauzura informacyjna dotycząca sygnalistów.