Pliki do pobrania:

Aktualne:
Umowa ramowa FCA obowiązująca od 28.04.2022

Umowa ramowa FCA Załącznik 1 – Wniosek o zawarcie umowy

Umowa ramowa FCA Załącznik 2 – Cennik usług obowiązujący od 01.04.2021

Umowa ramowa FCA Załącznik 3 – Opis świadczonych usług

Umowa ramowa FCA Załącznik 4 – Dane kontaktowe

Umowa szczegółowa na usługę

Umowa szczegółowa na usługę Załącznik 1 – Zamówienie na usługę

Umowa szczegółowa na usługę Załącznik 2 – Warunki techniczne

Umowa szczegółowa na usługę Załącznik 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Archiwalne:

Umowa ramowa obowiązująca od 01.11.2020 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług obowiązujący od 01.11.2000
Umowa szczegółowa – Załącznik 1A – Zamówienie na usługę ważny od 01.04.2019 (ODS)
Umowa ramowa Załącznik 1 Wniosek o zawarcie Umowy (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.04.2020 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 3 Opis świadczonych usług (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 4 Dane kontaktowe do 30.11.2019 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 4 Dane kontaktowe ważne od 01.12.2019 (PDF)
Umowa szczegółowa na usługę (PDF)
Umowa szczegółowa Załącznik 1 Zamówienie na usługę (PDF)
Umowa szczegółowa Załącznik 2 Warunki techniczne (PDF)
Umowa szczegółowa Załącznik 3 Protokół zdawczo-odbiorczy (PDF)

Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.12.2019 do 31.03.2020 (PDF)
Umowa ramowa ważna od 01.12.2019 (PDF)
Umowa ramowa ważna od 01.04.2019 do 30.11.2019 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.10.2019 do 30.11.2019 (PDF)
Umowa ramowa ważna od 21.12.2018 do 31.03.2019 (PDF)
Umowa ramowa ważna do 21.12.2018 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny do 31.12.2018 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.01.2019 do 31.05.2019 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.06.2019 do 30.09.2019