FCA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu jędrzejowskiego – obszar nr POPC01_261053”

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo w województwie świętokrzyskim. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć światłowodowa w gminach powiatu jędrzejowskiego: Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, dla 1234 gospodarstw domowych oraz 2 jednostek publicznych.

  • Dofinansowanie projektu z UE: 3 368 360,14 zł
  • Całkowita wartość projektu: 7 268 566,72 zł

FCA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu jędrzejowskiego – obszar nr POPC01_261056”

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo w województwie świętokrzyskim. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć światłowodowa w gminach powiatu jędrzejowskiego: Małogoszcz i Sobków, dla 1349 gospodarstw domowych oraz 2 jednostek publicznych.

  • Dofinansowanie projektu z UE: 3 015 156,38 zł
  • Całkowita wartość projektu: 6 742 986,15 zł

Współpraca

Jeśli jesteś operatorem telekomunikacyjnym, który chce optymalizować koszty i rozwijać swój biznes, zdobywać nowych klientów i poszerzać zasięg działania, to zapraszamy do współpracy.

Pliki do pobrania

Aktualne:
Umowa ramowa ważna od 01.04.2019 (PDF)
Umowa szczegółowa – Załącznik 1A – Zamówienie na usługę ważny od 01.04.2019 (ODS)
Umowa ramowa Załącznik 1 Wniosek o zawarcie Umowy (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.06.2019
Umowa ramowa Załącznik 3 Opis świadczonych usług (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 4 Dane kontaktowe (PDF)
Umowa szczegółowa na usługę (PDF)
Umowa szczegółowa Załącznik 1 Zamówienie na usługę (PDF)
Umowa szczegółowa Załącznik 2 Warunki techniczne (PDF)
Umowa szczegółowa Załącznik 3 Protokół zdawczo-odbiorczy (PDF)

Archiwalne:
Umowa ramowa ważna od 21.12.2018 do 31.03.2019 (PDF)
Umowa ramowa ważna do 21.12.2018 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny do 31.12.2018 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.01.2019 do 31.05.2019 (PDF)

Jesteś zainteresowany dostępem do szybkiego Internetu? Napisz do nas na popc@fca.com.pl